Promocja majowa

Regulamin promocji: Promocja majowa

1. Program promocyjny, polegać będzie na otrzymaniu koszulki polo z logo REJS za 1 zł, przy zakupie na łączną wartość minimum 400zł brutto

2. Organizatorem Programu jest REJS Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie, ul. Mławska 61, NIP 892-14-04-630, Regon: 911339331, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000176051 dalej nazywana Organizatorem.

3. Program będzie prowadzony w sklepie internetowym www.e-rejs.eu w okresie od 4 maja 2022 do 31 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Decyduje data złożenia zamówienia.

4. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca zakład stolarski, dokonująca zakupów w sklepie www.e-rejs.eu.

 

ZASADY PROMOCJI

5. Sprzedaż premiowana polega na zrobieniu zakupów za minimum 400zł brutto i otrzymaniu koszulki polo z logo Rejs za 1,23 zł brutto

6. Firma zastrzega, że w przypadku braku rozmiaru lub danego koloru wydany zostanie dostępny rozmiar lub kolor.

7. Uczestnik Programu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

8. Nagrody za 1,23 zł nie łączą się przy zakupie na jeden rachunek lub FV.

9. Odstąpienie od umowy przez konsumentów w terminie do 14 dni zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu sklepu internetowego https://e-rejs.eu/regulamin.

 

 © 2022 Rejs Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone